Choose your language
U bevindt zich hier: Home >

Welcome to the Airborne March

slider_imageslider_imageslider_imageslider_imageslider_imageslider_image

We welcome you on the website of the Airborne March, the largest one-day march in the world. This commemorative march is held every year on the first Saturday in September to memorialize the Battle of Arnhem in September 1944.

The websites enables you to purchase your start cards before the marching day and inform you about the march and it's background. Obtaining an e-ticket start card, which you can pay for by several means, gives you the advantage not having to wait in front of the ticket sales booth on the starting ground. You can go straight through to the start. The menu brings you to all the different items, to ensure you will enjoy your march. Any queries might be answered in the faq-section.

The Airborne March is an  hommage to the more than ...
read on>>

Latest News

De voorverkoop van de startkaarten voor de 68e editie van de Airborne Wandelrtocht 2014 start op dinsdag 1 april a.s.. De kaarten zijn beschikbaar voor de afstanden van 10,15, 25 en 40 km. De eerste drie afstanden zijn ook voor groepen beschikbaar. De grootste afstand is alleen voor individuelen.

De algemene ledenvergadering van de Politie Sportvereniging ‘Renkum’ is akkoord gegaan met de benoeming van Wilma Luckel tot voorzitter. Zij neemt daarmee de leiding over van de in januari overleden Pouwel Vos, die deze functie ruim 27 jaar bekleedde. In september 2013 nam Luckel al het marsleiderschap van hem over.

Het bestuur is met de benoeming van een tweetal nieuwe bestuursleden weer op volle sterkte. Henk van Boven en Theo Arnts bekleden nu het secretariaat. De penningmeester Mirjam Wobbes heeft ondersteuning van Peter van Drunen als 2e penningmeester. Van Drunen is ook verantwoordelijk voor het veiligheidsprotocol tijdens de jaarlijkse Airborne Wandeltocht.

Samen met bestuursleden Karel Riksen (Logistiek) en Roger Beets (Communicatie & Voorlichting) vormen zij de drijvende kracht achter de (vrijwilligers)organisatie van de grootste eendaagse internationale wandeltocht van de wereld.

De 68e editie van de Airborne Wandeltocht wordt dit jaar gehouden op 6 september a.s. in Oosterbeek en wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van ruim 300 enthousiaste vrijwilligers.
 

Vrijwilligers Airborne Wandeltocht in het zonnetje    

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Renkum werden dit jaar voor de eerste maal zonnetjes aan vrijwilligers uitgereikt. Wethouder Rita Weeda zette een aantal vrijwilligers voor het voetlicht die zich jarenlang op een bijzondere wijze hebben ingespannen voor de Gemeente Renkum.

Voor de gemeente Renkum is 2014 een belangrijk jaar in het kader van de 70e Airborne Herdenkingen  en heeft dan ook als thema ‘Herdenken om te blijven herinneren’.
Het bestuur van de PSV ‘Renkum’ heeft de hele facilitaire groep voorgedragen ‘om in het zonnetje gezet te worden’ door de gemeente.  Een voordracht die door de gemeente is overgenomen.
Een afvaardiging, uit hoofde van Gerrit Eijmers, Cees Wichart en Frans Peters, mochten de felicitaties in ontvangst nemen van mevrouw Weeda.

Het bestuur is zeer verheugd met deze aandacht voor alle facilitaire medewerkers van de Airborne Wandeltocht.
 

Voormalig marsleider Airborne Wandeltocht overleden

Afgelopen zaterdag overleed de voorzitter van de Politie Sportvereniging ‘Renkum’ en voormalig marsleider van de Airborne Wandeltocht, de heer Pouwel A. Vos op de leeftijd van 63 jaar. Vos overleed aan de gevolgen van alvleesklierkanker.

Na zijn afscheid als marsleider in september van dit jaar, wilde hij graag op de dag dat hij 40 jaar bestuurslid was van de vereniging, 31 december 2013, op waardige wijze afscheid nemen van een organisatie die hij 27 jaar als voorzitter mocht leiden. Het heeft niet meer zo mogen zijn.

Pouwel Vos was de marsleider van een hele generatie Airborne wandelaars. In 1986 nam hij het voorzitterschap van de Politie Sportvereniging over van Karel Bosveld en werd daarmee tevens marsleider van de succesvolle wandeltocht. Onder zijn leiding groeide het evenement uit tot de grootste eendaagse wandeltocht van de wereld, met o.a. vermelding in het Guinness Book of World Records. Maar ook kende hij jaren met teruglopende deelnemersaantallen, wegvallende sponsoren en beëindigde subsidies. In de hele periode zag Pouwel een kleine miljoen wandelaars aan zich voorbij trekken en is hij voor zeker een hele generatie de (enige) marsleider van de Airborne Wandeltocht.
Enkele jaren geleden al had Vos gepland om zijn taak als marsleider en voorzitter in 2014 over te dragen. Hij was daarmee een van de laatsten van de 'oudere garde' die vele jaren hun schouders onder het evenement hebben gezet en de één na laatste (ex)politieman in het bestuur.

In zijn ‘Airborne-loopbaan’ werd Pouwel Vos meerdere malen onderscheiden voor zijn grote betrokkenheid bij talloze Airborne evenementen en activiteiten. Zowel de Nederlandse als de Britse vorstin eerden hem met een lintje en werd hij benoemd tot ereburger van de gemeente Renkum. Afgelopen september werd het pad langs sportpark Hartenstein (start- en finishlocatie van de Airborne Wandeltocht) naar hem vernoemd. Ook vanuit Polen werd hij onderscheiden voor zijn nimmer aflatende inzet met het Erekruis van de Republiek.

De uitvaartplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.
 

Voor de 6e keer werd op 7 september j.l. de jeugdprijsvraag georganiseerd tijdens de Airborne Wandeltocht.
343 kinderen van basisscholen leverden hun formulier in op de dag van de wandeltocht.
Tijdens deze 67e herdenkingstocht moesten acht vragen beantwoord worden. Zeven vragen waarover nagedacht moest worden en een schattingsvraag.
Winnaar AW-Jeugdprijsvraag 2013 ontvangt zijn prijs uit handen van marsleider Wilma LuckelOp 5 oktober werden in het Airborne Museum de prijswinnaars met hun familie ontvangen zodat zij de prijs in ontvangst konden nemen. Rens van der Heijden had alle vragen goed en zat met de schattingsvraag heel dicht in de buurt. Op de vraag hoeveel wandelaars er in 1956 waren, schreef hij op: 14.000. Het werkelijke aantal was 14.246. De tweede plaats kende vier prijswinnaars te weten: Susan Becks, Heidi en Matthijs van der Plaat en Tom Snijders.
De jeugdprijsvraag wordt jaarlijks georganiseerd door de PSV 'Renkum' zodat ook kinderen zich bewust worden van hetgeen zich heeft afgespeeld in de septemberdagen van 1944.

Onder het toeziend oog van Thea Bouhuijs werden maandagmiddag de winnaars bekend gemaakt van de Airborne tekenwedstrijd op de OBS de Marlijn in Oosterbeek. Drie eervolle vermeldingen en drie prijswinnaars waren er maar liefst. De makers van de mooiste tekeningen mogen samen met burgemeester Gebben op 17 september een krans leggen bij het Airborne monument ‘de Naald’, in aanwezigheid van hun klasgenootjes.

Sophie Kyriazopoulos ging er met de eerste prijs van door gevolgd door Fenne Wouterse en Floor Gebbink. Naut Smits, Marlou Hendriks en Florien kregen een eervolle vermelding.

lees verder>>

Zaterdag 7 september volbrachten 33.062 wandelaars de 67e editie van de Airborne Wandeltocht.

De wandeltocht werd onder goede weerscondities gelopen en nergens deden zich problemen voor. Van overmatige drukte op (delen van) het parcours was geen sprake.

Deze wandeltocht stond in het teken van het afscheid van marsleider Pouwel Vos OBE, die na 27 jaar de leiding overdroeg aan Wilma Luckel. Vos treed volgend jaar ook terug als voorzitter van de organiserende Politie Sportvereniging 'Renkum'.

De groepsprijs van dit jaar is het best bewaarde geheim van deze wandeltocht geworden. Behalve het bestuur, de bedenker, de ontwerper en de leverancier, was niemand op de hoogte tot het moment dat Pouwel Vos een speciale uitvoering van deze groepsprijs kreeg aangeboden uit handen van de nieuwe marsleider, Wilma Luckel.

Groepsprijs 2013Bedenker Roger Beets: "De afbeelding toont de karakteristieke houding van Pouwel, zoals velen hem kennen. Met pet en 'oortje' in het zicht van het Airborne Museum presenteerde hij vele jaren de groepen, muziekkorpsen en wandelaars aan de verzamelde genodigden en toeschouwers."

Medailleur en ontwerper Susan Wolters ontwierp de uiteindelijke beeltenis, in lijn met haar vorige ontwerp voor de groepsprijs met Arnhem veteraan Johnny Peters in 2012. De groepsprijs is niet meer zozeer een prijs, als wel aandenken voor de groepen die hebben deelgenomen aan de Airborne Wandeltocht.

Bij het afscheid van Pouwel Vos OBE als marsleider van de Airborne Wandeltocht op 7 september 2013, toverde burgemeester Jean Paul Gebben van de gemeente Renkum een grote verrassing uit de doos. Als dank en blijk van waardering van al hetgeen Vos als marsleider, maar ook als enthousiast Airborne herdenker voor de gemeente Renkum heeft betekend, had het volgens Gebben, het College van Burgemeester en Wethouders behaagd het wandel- en fietspad langs sportpark Hartenstein in Oosterbeek te vernoemen naar de aftredende marsleider.

Burgemeester Gebben toont naambordTotaal verrast nam Vos het emaillen bord met zijn naam in ontvangst. De emoties bij de aanwezige genodigden, waaronder Commissaris van de Koning, de heer Clemens Cornielje bleven niet uit. Een minutenlang applaus was de bevestiging van dit prachtige gebaar. Gebben gaf aan dat het verleden heeft uitgewezen dat grote namen in de loop der jaren in de vergetelheid geraken. Maar door dit besluit zullen velen tot in lengte van jaren weten wie Pouwel Vos is. De burgemeester merkte op dat op dat zelfde moment de naambordjes bij het pad werden aangebracht, hetgeen later die middag door Vos samen met zijn familieleden werd bekeken. Het idee bleek trouwens afkomstig, zo meldde Gebben nog, van Roger Beets van Vos’ eigen organisatie de Politie Sportvereniging ‘Renkum’.

Naast deze blijk van waardering ontving Vos uit handen van KNBLO-NL voorzitter Barbera Schoemaker een speld en certificaat als lid van verdienste van de wandelsportbond. Het bestuur prees Vos voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij de wandelsport in Nederland.

Zijn eigen bestuur prees hem met een certificaat van waardering en een cheque namens alle vrijwilligers en de overhandiging van een speciale groepsprijs met zijn beeltenis. Pouwel Vos bedankte na afloop iedereen voor de mooie woorden, de prachtige cadeaus en de steun in de afgelopen maanden. Hij wenste de nieuwe marsleider Wilma Luckel, het bestuur en de meer dan 300 vrijwilligers, een succesvolle toekomst bij de grootste eendaagse wandeltocht van de wereld, de hij zelf 27 jaar heeft mogen leiden.

De 67e Airborne Wandeltocht trok dit jaar ruim 32.000 wandelaars uit ca. 17 verschillende landen.

Foto: Berry de Reus

Zaterdag 7 september heeft  PSV 'Renkum'  voorzitter Pouwel Vos, voor het laatst als marsleider de 67e Airborne Wandeltocht 2013 geopend. Na 27 jaar volop in touw te zijn geweest in deze functie, droeg hij deze taak over aan zijn opvolger, mevrouw Wilma Luckel.

Wilma Luckel, marsleider Airborne WandeltochtLuckel (57) is inmiddels een kleine 30 jaar actief bij de Airborne Wandeltocht. Zij begon als vrijwilliger met de verkoop van de startkaarten op het sportpark. Zo’n tien jaar geleden nam zij de organisatie van de hogere medailles ter hand, met de registratie van wandelaars die meer dan 35 maal hebben deelgenomen. Met het vertrek van Henk Boers in 2007 trad zij, als een van de eerste niet politiemensen toe tot het bestuur, waar zij tot op heden het secretariaat runt. Sedert 2012 is zij tevens waarnemend voorzitter van de Politie Sportvereniging ‘Renkum’.

Over haar benoeming zegt ze: ‘Een mooie taak die ik krijg maar zeker niet eenvoudig. Het opvolgen van een boegbeeld als Pouwel Vos is natuurlijk niet makkelijk.  Gelukkig loop ik al een aantal jaren mee en daarnaast voel ik me gesteund door mijn medebestuursleden.  Met elkaar gaan we verder op de ingeslagen weg waarbij voor ons altijd voorop zal staan, het in ere houden van de herdenkingen van de ‘Slag om Arnhem’. Wij vinden het ook uitermate belangrijk dat met name de jeugd verneemt wat er zich bijna 70 jaar geleden allemaal heeft afgespeeld in deze omgeving’.

In het dagelijks leven is Luckel verantwoordelijk voor de PR & Communicatie bij Omroep Gelderland in Arnhem. Medio 2014 neemt zij ook de taak van Pouwel Vos, als voorzitter van de PSV ‘Renkum’ over.
 

Heb jij als wandelaar bij de Airborne Wandeltocht wel eens iets leuks, aardigs of ontroerends meegemaakt tijdens de wandeling? Dan is Omroep Gelderland op zoek naar jou.

Omroep Gelderland maakt ook dit jaar weer een reportage over de wandeltocht, met o.a. Irene ten Voorde. In deze reportage willen ze jou ook aan het woord laten, tenminste als jij een leuk verhaal te vertellen hebt, wat met de wandeltocht te maken heeft. Bijvoorbeeld: ontmoette je tijdens het wandelen de liefde van je leven? Of denk je ieder jaar weer terug aan die ene veteraan die bij jullie in huis was of aan de bloemen die jij (vroeger) ieder jaar op de graven legt(legde).

Vertel kort jouw verhaal in een e-mail aan airborne@gld.nl en wie weet zit jij straks in de TV-uitzending over de 67e Airborne Wandeltocht. Deel dit bericht als je denkt dat er onder jouw volgers iemand is, die iets moois zou kunnen vertellen. Alvast bedankt.

Pouwel Vos OBEDe 67e Airborne Wandeltocht staat in het teken van het afscheid van onze marsleider Pouwel Vos. Na 27 jaar vindt hij het tijd geworden om deze taak over te dragen.

Pouwel Vos is inmiddels marsleider van een hele generatie Airborne wandelaars. In 1986 nam hij het voorzitterschap van de Politie Sportvereniging 'Renkum' over van Karel Bosveld en werd daarmee marsleider van de al succesvolle wandeltocht. Onder zijn leiding groeide het evenement verder uit tot de grootste eendaagse wandeltocht van de wereld, met o.a. vermelding in het Guinness Book of World Records. Maar ook kende hij jaren met teruglopende deelnemersaantallen, wegvallende sponsoren en beëindigde subsidies. In al die jaren zag Vos een kleine miljoen wandelaars aan zich voorbij trekken en is hij voor zeker een hele generatie dè marsleider van de Airborne Wandeltocht.

Enkele jaren geleden al besloot Vos zijn taak als marsleider in 2013 over te dragen. Hij is daarmee een van de laatsten van de 'oudere garde' die vele jaren hun schouders onder het evenement hebben gezet. Volgend jaar mei neemt hij ook afscheid als voorzitter van de Politie Sportvereniging 'Renkum'. Hij is dan ruim veertig jaar betrokken geweest bij de herdenkingswandeltocht in het kader van de Slag om Arnhem. In de loop der jaren werd hij onderscheiden voor zijn grote betrokkenheid bij meerdere Airborne evenementen en activiteiten. Zowel de Nederlandse als de Britse vorstin eerden hem met een lintje, is hij drager van het Erekruis van de Republiek Polen en werd hij benoemd tot ereburger van de gemeente Renkum. De nieuwe marsleider wordt op 7 september voorgesteld.

De Airborne Wandeltocht is ook op sociale media actief. U vindt ons onder meer op Facebook, Twitter en YouTube. Op facebook houden wij u op de hoogte van allerhande zaken en in samenwerking met partners/sponsoren houden wij op gezette tijden leuke acties. Like ons ook!

Facebook: https://www.facebook.com/AirborneWandeltocht

Twitter: https://twitter.com/airbornewandel

YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=GywW_Wup7wg

Het parkeren van auto's tijdens de Airborne wandeltocht legt niet alleen een grote druk op de infrastructuur in en rond het mooie Oosterbeek. Lange files, wachttijden en daarmee de milieubelasting baart de organisatie jaarlijks grote zorgen. Vandaar ons herhaalde verzoek om met het openbaar vervoer te reizen. In nauwe samenwerking met de NS hebben wij dit jaar voor de wandelaars die van ver komen een aantrekkelijke aanbieding. Reizen en lopen voor één aantrekkelijk tarief! Voor slechts € 19,50 per persoon reist u vanaf ieder NS station in Nederland op 7 september heen en terug, inclusief een startkaart voor de wandeltocht.

Vanaf 1 augustus kunt u via de Spoordeelwinkel van de NS een dubbel e-ticket bestellen voor de Airborne Wandeltocht: één ticket brengt u met de trein naar Oosterbeek en terug, het tweede ticket is uw startkaart voor de wandeltocht. Voordat u gaat starten (dus nog voor het scannen) vult u de gewenste route/afstand in. Op het startterrein loopt u meteen door naar de start en na het scannen gaat u op pad. Na de wandeling levert u het onderweg afgestempelde ticket in bij het medaillebureau om uw medaille/wing in ontvangst te nemen. Wacht niet te lang met bestellen, want het aantal voordeeltickets is beperkt en op=op!

Link: http://www.spoordeelwinkel.nl/product/augustus/wandeling.

Er heeft een wijziging plaatsgevonden in het aantal voorverkoopadressen in de regio. Dit heeft te maken met het stimuleren van de verkoop van startkaarten via internet. Ook kostenbeheersing van de organisatie heeft tot dit besluit geleid. Het bestellen van starkaarten via internet biedt de wandelaar een voordeel van 2 euro ten opzichte van de prijs op de wandeldag. Plus het voordeel dat men niet in de rij voor de startbureaus hoeft te staan, maar direct kan doorlopen naar de startplaats.

De routes van de Airborne Wandeltocht zijn te volgen met GPS. Met dank aan Freek Bongers zijn de coordinaten vastgelegd van alle afstanden. Wandelaars die graag gebruik maken van het Global Positioning System via sateliet, kunnen de bestanden downloaden op hun GPS apparaat.

De bestanden kunnen ook worden ingeladen in verschillende programma's op het internet, o.a. Google Maps en anderen. De routekaarten op de Route-pagina tonen vergelijkbare routes.

Presntatie cheque Oude Kerk OosterbeekDe Airborne Wandeltocht heeft deze week een bedrag van € 5.000,- gedoneerd aan de Stichting Vrienden van de Oude Kerk in Oosterbeek. Deze stichting is in 2011 opgericht met het doel om de bruikbaarheid van de Oude Kerk aan de Benedendorpsweg veilig te stellen. De donatie zal onder meer worden aangewend voor de inrichting van de nieuwbouw van de ondergrondse ruimte en deels  voor de organisatie van cultuurhistorische activiteiten om de rijke geschiedenis van dit monumentale gebouw in de aandacht te houden.

De gift past in het donatiebeleid van de PSV ‘Renkum’, organisator van de grootste eendaagse wandeltocht ter wereld. ”Gelet op de grote historische waarde van de Oude Kerk voor de Arnhemveteranen en nabestaanden van de Airbornesoldaten die vielen tijdens de Slag om Arnhem, draagt deze donatie zeker bij aan het levend houden van de rol die deze kerk in 1944 heeft gespeeld”, aldus PSVR-vicevoorzitter Wilma Luckel bij de overhandiging van de cheque.
Vanaf het begin komen de netto-opbrengsten van de Airborne Wandeltocht ten goede aan de veteranen en nabestaanden om het hen mogelijk te maken de herdenkingen in september bij te wonen. Sinds enkele jaren steunt de organisatie ook lokale en andere Airborne gerelateerde doelen.
 

Initiatiefnemers internationale jeugdconferentie ondertekenen convenant.

Op woensdag 24 april 2013 ondertekenden de Stichting Airborne Herdenkingen, de gemeente Arnhem, Kreis Dueren, stichting Liberation Route, het Airborne Museum en Regionaal Bureau RBY-KAN een convenant. Daarmee bevestigden zij de internationale Jeigdconferentie YOUCEE in 2014 te gaan organiseren. Deze internationale bijeenkomst is bedoeld voor scholieren uit verscheidene Europeses landen in de leeftijd van 16-19 jaar, Doel is het levendig houden van de nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog.

Het jaar 2014 is een belangrijk jaar voor het Europees gedenken. Voor verschillende landen zijn dan de 70e herdenkingen van het einde van de Tweede Wereldoorlog. De internationale jeugdconferentie YOUCEE borduurt voor op de bestaande Arnhem International Youth Conference (AIYC), die sinds 2001 jaarlijks wordt georganiseerd.

YOUCEE staat voor European Youth Conference: Commemoration across borders. de conferentie wil meer aandacht voor de prijs die betaald is voor een vrij en democratisch Europaen de Europese identiteit. YOUCEE wordt financieel gesteund door de Europese Unie en het VFonds. YOUCEE maakt deel uit van de Liberation Route Europe. De AIYC wordt onder meer gesteund door de opbrengsten van de Airborne Wandeltocht.

 

Next airborne

68th edition 2014

Saturday 06.09.2014

00 00 00
day hour min

View our pictures

view the latest tweets

The airborne march is supported by:

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage