Choose your language
U bevindt zich hier: Home >

Welkom bij de Airborne Wandeltocht

slider_imageslider_imageslider_imageslider_imageslider_imageslider_image

Welkom bij de Airborne Wandeltocht, 's-werelds grootste eendaagse wandeltocht. Deze herdenkingstocht in het kader van de Slag om Arnhem 1944 vindt ieder jaar plaats op de eerste zaterdag in september te Oosterbeek.

Via de website kunt u startkaarten bestellen en achtergrondinformatie over de wandeltocht vinden. Kaarten bestellen via de website voorkomt dat u op de wandeldag in de rij zou moeten staan om een startkaart te kopen. U kunt met uw e-ticket direct door naar de start. Via het menu kunt u een keuze maken uit alle mogelijke onderwerpen, om u een plezierige wandeldag te bezorgen. Kijk bij de vragen om een antwoord te vinden op eventuele onduidelijkheden.

De Airborne Wandeltocht is een eerbetoon aan de ruim 1700 Britse en Poolse militairen die ...
lees meer >>

Laatste Nieuws

Het aantal wandelaars dat afgelopen zaterdag heeft deelgenomen aan de 68e editie van de Airborne Wandeltocht heeft alle verwachtingen overtroffen. In Oosterbeek liepen 34.806 deelnemers uit 19 verschillende landen mee aan de grootste eendaagse wandeltocht van de wereld. Het aantal komt dicht in de buurt van het aloude record uit 1987.

 

“Dit aantal overtreft onze verwachtingen ruimschoots” aldus marsleider Wilma Luckel. “Natuurlijk hadden we tenminste gehoopt dat we het aantal van vorig jaar zouden evenaren, maar dit gaat er ver overheen”. Ze kijkt tevreden terug op een mooie wandeldag. “Het was mijn eerste editie die ik als marsleider mocht doen en dan is het dubbel spannend. Verloopt het allemaal goed en hoeveel wandelaars doen er mee?  Als je dan dit resultaat ziet en zaterdagavond hadden we allemaal een heel goed gevoel van de dag, dan ben ik een tevreden mens.“  De dag is verder zonder problemen verlopen en de wandelaars genoten van prima wandelweer.

 

De organisatie onderkent wat vertraging bij het starten en volle parkeerterreinen, maar dat zijn geen zaken die niet kunnen worden opgelost. Woordvoerder Roger Beets daarover: ”De drukte bij het starten heeft te maken met de snelheid van het scannen van de startkaarten en de plotselinge druk doordat erg veel wandelaars vrijwel gelijktijdig aan de start verschenen. Door daar volgend jaar iets aan te passen, moet dit verder geen probleem meer zijn. De verkeersgroep is al heel alert op de parkeersituatie en bekijkt al enige tijd de mogelijke alternatieven. Ook hier hopen we volgend jaar een passend antwoord op te hebben.”

 

Het aantal wandelaars van dit jaar is maar weinig lager dan de edities in 1986 en 1987. Toen liepen er respectievelijk 35.182 en 36.028 wandelaars mee. Deze laatste bezorgde de Airborne Wandeltocht het predicaat ‘grootste eendaagse wandeltocht van de wereld’ met een vermelding in het Guinness Book of World Records. De volgende wandeltocht wordt gehouden op 5 september 2015.

Naar aanleiding van de vragen in het college van de gemeente Renkum, aangaande het deelnemen aan de Airborne Wandeltocht door rolstoelers, reageert het bestuur van de organiserende Politie Sportvereniging als volgt.

De Airborne Wandeltocht is primair een wandeltocht. Onder wandelen wordt algemeen verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen, dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op rechterbeen wordt overgebracht.

In onze reglementen, die ook op de website staan, wordt aangegeven dat wij het gebruik van vervoermiddelen, zoals rolstoelen, scootmobielen, e.d. niet toestaan. Dit heeft alles te maken met de veiligheid van de wandelaars.

Bij bolderkarren en wandelwagens is het vrijwel altijd een volwassene die deze aan de hand heeft en derhalve de controle er over heeft. Bij een zelfstandige rolstoeler bestaat het risico dat op sommige delen van het parcours, men mogelijk de controle over het voertuig verliest met alle gevolgen voor de persoon zelf als overige wandelaars, waaronder veel kinderen.

In het verleden hebben wij oogluikend toegestaan dat een rolstoeler deelnam aan de wandeltocht, omdat het bij andere wandelevenementen ook beperkt werd toegestaan. Dan altijd wel met de uitdrukkelijke aantekening dat er delen van het parcours ongeschikt zijn voor het gebruik van een rolstoel en dat, net als voor de andere wandelaars, men dit geheel op eigen risico doet. Nadien vernamen wij wel dat men zich toch wel wat verkeken had en het best een pittige onderneming was geweest.

Al enige maanden is de organisatie bezig met een onderzoek naar de mogelijkheid om een verkort parcours in te stellen. Ons hebben vorig jaar vragen bereikt om een oplossing te bieden voor personen met een beperking die op dit moment, gezien de afstanden, niet kunnen deelnemen. Het kan mede een optie zijn voor trouwe wandelaars, die, gelet op hun leeftijd en/of lichamelijke beperking, minder goed ter been zijn, maar wel graag willen blijven deelnemen. Wij hoeven niet uit te leggen dat dit niet in een kort tijdsbestek kan worden gerealiseerd. Wij streven ernaar om volgend jaar een pilot te doen en met de 70e editie hopen hiervoor een route te kunnen bieden.

Bovenstaande laat onverlet dat wij als organisatie van het grootste eendaagse wandelevenement van de wereld, alle begrip hebben voor het normaal deelnemen aan de samenleving door personen met een beperking. Daar waar mogelijk zullen wij ons uiterste best doen om daar een positieve bijdrage aan te leveren. Maar dit mag nooit ten koste gaan van de veiligheid en het welzijn van de overige wandelaars of risico’s met zich meebrengen voor hen die minder goed ter been zijn.

 

Oosterbeek - 28 augustus 2014

Wandeltocht opmaat naar herdenkingen

De 68e editie van de jaarlijkse Airborne Wandeltocht vormt de opmaat naar de 70e herdenking van de Slag om Arnhem. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er weer veel belangstelling is voor de grootste eendaagse wandeltocht van de wereld op 6 september a.s. in Oosterbeek.

“Dit jaar verwachten zo’n 33.000 wandelaars uit ongeveer 18 verschillende landen” meldt Roger Beets, voorlichter van de organisatie. “Ook bij voorgaande jubilea van de herdenkingen, mochten wij meer wandelaars dan anders noteren.” Doordat de eerste wandeltocht pas in 1947 van start ging, ijlt het eigen jubileum telkens twee jaar na. ”De 70e editie van de wandeltocht valt dus pas in 2016, maar daar zijn wij nu al over aan het nadenken op welke wijze we daar iets extra’s mee kunnen doen” vervolgt Beets.

“De belangstelling voor de herdenking van de 70 jaar oude Slag om Arnhem, onderdeel van de Operatie Market Garden is bijzonder groot en dat is positief voor de Airborne Wandeltocht” legt Beets uit. “Musea, de Liberation Route Europa en andere organisaties die betrokken zijn bij de herdenkingen merken al enige tijd, dat er meer aandacht is voor de bevrijdingsactiviteiten volgend op D-Day. Ook in Normandië was dit jaar sprake van een wereldwijde belangstelling. Niet in de laatste plaats vanwege de aanwezigheid van zo veel regeringsleiders en staatshoofden.”

Bij de jeugd is de belangstelling ook groeiend. Marsleider Wilma Luckel “Wij merken het ieder jaar aan de toenemende deelname bij ons jeugdproject. Op basisscholen in de regio worden speciale lessen gegeven, waaraan een tekenwedstrijd verbonden is. De winnaars mogen met burgemeester Jean Paul Gebben een krans leggen op 17 september bij de Naald in Oosterbeek, het officiële begin van de Airborne herdenkingen. De deelname van basisschoolleerlingen aan onze jeugdprijsvraag tijdens de wandeltocht, wordt ook ieder jaar groter. Er zijn ook dit jaar weer mooie prijzen te vergeven.”
 

Oosterbeek, 8 augustus 2014

Vanmiddag bereikte ons het droevige bericht van het plotselinge overlijden van Arnhem veteraan Johnny Peters op de leeftijd van 91 jaar.Johnny Peters - RIP - image courtacy of Dick Goodwin

Johnny Peters was ook voor dit jaar uitgenodigd om onze ere-gast te zijn, bij de opening van de 68e Airborne Wandeltocht. Iets waar hij vol verlangen naar uitkeek, evenals naar de 70e herdenking van de Slag om Arnhem, later in september.

Het heeft niet meer zo mogen zijn.

Moge hij rusten in vrede.

We will remember him!

 

Wilma Luckel

Voorzitter/Marsleider

De grootste eendaagse wandeltocht van de wereld wordt ieder jaar in Oosterbeek op de eerste zaterdag in september gelopen. Tot dit jaar deden daar ruim 1,7 miljoen wandelaars aan mee.

“De eerste wandeltocht vond plaats in september 1947 met ruim 2000 wandelaars, terwijl er op slechts 1000 wandelaars was gerekend.” vertelt Wilma Luckel, marsleider van de jaarlijkse herdenkingswandeltocht. “Sindsdien zijn er ieder jaar almaar meer wandelaars bijgekomen.”

De Airborne Wandeltocht wordt gehouden ter herinnering aan de gevallenen in de Slag om Arnhem, in september 1944. Deze slag was onderdeel van de operatie Market Garden, die dit jaar voor de 70e keer wordt herdacht. De uitgebreide herdenkingen hebben plaats in het derde weekeinde van september in Arnhem en omgeving.

Luckel: “Vorig jaar bij het afscheid van mijn voorganger Pouwel Vos, hebben we aangegeven dat hij in al die 27 jaar als marsleider, wel meer dan een miljoen voeten voorbij heeft zien komen. Dat bracht ons ertoe, nu even precies na te gaan wat het totaal aantal wandelaars geweest moet zijn.”

Van de eerste paar jaren ontbreken exacte cijfers in de archieven van de organiserende Politie Sportvereniging, maar daar wordt momenteel onderzoek naar gedaan. Door die ontbrekende jaren wat te middelen, komt de totaaltelling uit op iets over 1,7 miljoen wandelaars.

Hoogtepunt was de 41e editie in 1987, toen de wandeltocht met ruim 36.000 wandelaars een vermelding kreeg in het Guinness Book of World Records.

De 68e editie van de Airborne Wandeltocht vindt plaats op 6 september a.s..

De voorverkoop van de startkaarten voor de 68e editie van de Airborne Wandelrtocht 2014 start op dinsdag 1 april a.s.. De kaarten zijn beschikbaar voor de afstanden van 10,15, 25 en 40 km. De eerste drie afstanden zijn ook voor groepen beschikbaar. De grootste afstand is alleen voor individuelen.

De algemene ledenvergadering van de Politie Sportvereniging ‘Renkum’ is akkoord gegaan met de benoeming van Wilma Luckel tot voorzitter. Zij neemt daarmee de leiding over van de in januari overleden Pouwel Vos, die deze functie ruim 27 jaar bekleedde. In september 2013 nam Luckel al het marsleiderschap van hem over.

Het bestuur is met de benoeming van een tweetal nieuwe bestuursleden weer op volle sterkte. Henk van Boven en Theo Arnts bekleden nu het secretariaat. De penningmeester Mirjam Wobbes heeft ondersteuning van Peter van Drunen als 2e penningmeester. Van Drunen is ook verantwoordelijk voor het veiligheidsprotocol tijdens de jaarlijkse Airborne Wandeltocht.

Samen met bestuursleden Karel Riksen (Logistiek) en Roger Beets (Communicatie & Voorlichting) vormen zij de drijvende kracht achter de (vrijwilligers)organisatie van de grootste eendaagse internationale wandeltocht van de wereld.

De 68e editie van de Airborne Wandeltocht wordt dit jaar gehouden op 6 september a.s. in Oosterbeek en wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van ruim 300 enthousiaste vrijwilligers.
 

Vrijwilligers Airborne Wandeltocht in het zonnetje    

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Renkum werden dit jaar voor de eerste maal zonnetjes aan vrijwilligers uitgereikt. Wethouder Rita Weeda zette een aantal vrijwilligers voor het voetlicht die zich jarenlang op een bijzondere wijze hebben ingespannen voor de Gemeente Renkum.

Voor de gemeente Renkum is 2014 een belangrijk jaar in het kader van de 70e Airborne Herdenkingen  en heeft dan ook als thema ‘Herdenken om te blijven herinneren’.
Het bestuur van de PSV ‘Renkum’ heeft de hele facilitaire groep voorgedragen ‘om in het zonnetje gezet te worden’ door de gemeente.  Een voordracht die door de gemeente is overgenomen.
Een afvaardiging, uit hoofde van Gerrit Eijmers, Cees Wichart en Frans Peters, mochten de felicitaties in ontvangst nemen van mevrouw Weeda.

Het bestuur is zeer verheugd met deze aandacht voor alle facilitaire medewerkers van de Airborne Wandeltocht.
 

Voormalig marsleider Airborne Wandeltocht overleden

Afgelopen zaterdag overleed de voorzitter van de Politie Sportvereniging ‘Renkum’ en voormalig marsleider van de Airborne Wandeltocht, de heer Pouwel A. Vos op de leeftijd van 63 jaar. Vos overleed aan de gevolgen van alvleesklierkanker.

Na zijn afscheid als marsleider in september van dit jaar, wilde hij graag op de dag dat hij 40 jaar bestuurslid was van de vereniging, 31 december 2013, op waardige wijze afscheid nemen van een organisatie die hij 27 jaar als voorzitter mocht leiden. Het heeft niet meer zo mogen zijn.

Pouwel Vos was de marsleider van een hele generatie Airborne wandelaars. In 1986 nam hij het voorzitterschap van de Politie Sportvereniging over van Karel Bosveld en werd daarmee tevens marsleider van de succesvolle wandeltocht. Onder zijn leiding groeide het evenement uit tot de grootste eendaagse wandeltocht van de wereld, met o.a. vermelding in het Guinness Book of World Records. Maar ook kende hij jaren met teruglopende deelnemersaantallen, wegvallende sponsoren en beëindigde subsidies. In de hele periode zag Pouwel een kleine miljoen wandelaars aan zich voorbij trekken en is hij voor zeker een hele generatie de (enige) marsleider van de Airborne Wandeltocht.
Enkele jaren geleden al had Vos gepland om zijn taak als marsleider en voorzitter in 2014 over te dragen. Hij was daarmee een van de laatsten van de 'oudere garde' die vele jaren hun schouders onder het evenement hebben gezet en de één na laatste (ex)politieman in het bestuur.

In zijn ‘Airborne-loopbaan’ werd Pouwel Vos meerdere malen onderscheiden voor zijn grote betrokkenheid bij talloze Airborne evenementen en activiteiten. Zowel de Nederlandse als de Britse vorstin eerden hem met een lintje en werd hij benoemd tot ereburger van de gemeente Renkum. Afgelopen september werd het pad langs sportpark Hartenstein (start- en finishlocatie van de Airborne Wandeltocht) naar hem vernoemd. Ook vanuit Polen werd hij onderscheiden voor zijn nimmer aflatende inzet met het Erekruis van de Republiek.

De uitvaartplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.
 

Voor de 6e keer werd op 7 september j.l. de jeugdprijsvraag georganiseerd tijdens de Airborne Wandeltocht.
343 kinderen van basisscholen leverden hun formulier in op de dag van de wandeltocht.
Tijdens deze 67e herdenkingstocht moesten acht vragen beantwoord worden. Zeven vragen waarover nagedacht moest worden en een schattingsvraag.
Winnaar AW-Jeugdprijsvraag 2013 ontvangt zijn prijs uit handen van marsleider Wilma LuckelOp 5 oktober werden in het Airborne Museum de prijswinnaars met hun familie ontvangen zodat zij de prijs in ontvangst konden nemen. Rens van der Heijden had alle vragen goed en zat met de schattingsvraag heel dicht in de buurt. Op de vraag hoeveel wandelaars er in 1956 waren, schreef hij op: 14.000. Het werkelijke aantal was 14.246. De tweede plaats kende vier prijswinnaars te weten: Susan Becks, Heidi en Matthijs van der Plaat en Tom Snijders.
De jeugdprijsvraag wordt jaarlijks georganiseerd door de PSV 'Renkum' zodat ook kinderen zich bewust worden van hetgeen zich heeft afgespeeld in de septemberdagen van 1944.

Onder het toeziend oog van Thea Bouhuijs werden maandagmiddag de winnaars bekend gemaakt van de Airborne tekenwedstrijd op de OBS de Marlijn in Oosterbeek. Drie eervolle vermeldingen en drie prijswinnaars waren er maar liefst. De makers van de mooiste tekeningen mogen samen met burgemeester Gebben op 17 september een krans leggen bij het Airborne monument ‘de Naald’, in aanwezigheid van hun klasgenootjes.

Sophie Kyriazopoulos ging er met de eerste prijs van door gevolgd door Fenne Wouterse en Floor Gebbink. Naut Smits, Marlou Hendriks en Florien kregen een eervolle vermelding.

lees verder>>

Zaterdag 7 september volbrachten 33.062 wandelaars de 67e editie van de Airborne Wandeltocht.

De wandeltocht werd onder goede weerscondities gelopen en nergens deden zich problemen voor. Van overmatige drukte op (delen van) het parcours was geen sprake.

Deze wandeltocht stond in het teken van het afscheid van marsleider Pouwel Vos OBE, die na 27 jaar de leiding overdroeg aan Wilma Luckel. Vos treed volgend jaar ook terug als voorzitter van de organiserende Politie Sportvereniging 'Renkum'.

De groepsprijs van dit jaar is het best bewaarde geheim van deze wandeltocht geworden. Behalve het bestuur, de bedenker, de ontwerper en de leverancier, was niemand op de hoogte tot het moment dat Pouwel Vos een speciale uitvoering van deze groepsprijs kreeg aangeboden uit handen van de nieuwe marsleider, Wilma Luckel.

Groepsprijs 2013Bedenker Roger Beets: "De afbeelding toont de karakteristieke houding van Pouwel, zoals velen hem kennen. Met pet en 'oortje' in het zicht van het Airborne Museum presenteerde hij vele jaren de groepen, muziekkorpsen en wandelaars aan de verzamelde genodigden en toeschouwers."

Medailleur en ontwerper Susan Wolters ontwierp de uiteindelijke beeltenis, in lijn met haar vorige ontwerp voor de groepsprijs met Arnhem veteraan Johnny Peters in 2012. De groepsprijs is niet meer zozeer een prijs, als wel aandenken voor de groepen die hebben deelgenomen aan de Airborne Wandeltocht.

Bij het afscheid van Pouwel Vos OBE als marsleider van de Airborne Wandeltocht op 7 september 2013, toverde burgemeester Jean Paul Gebben van de gemeente Renkum een grote verrassing uit de doos. Als dank en blijk van waardering van al hetgeen Vos als marsleider, maar ook als enthousiast Airborne herdenker voor de gemeente Renkum heeft betekend, had het volgens Gebben, het College van Burgemeester en Wethouders behaagd het wandel- en fietspad langs sportpark Hartenstein in Oosterbeek te vernoemen naar de aftredende marsleider.

Burgemeester Gebben toont naambordTotaal verrast nam Vos het emaillen bord met zijn naam in ontvangst. De emoties bij de aanwezige genodigden, waaronder Commissaris van de Koning, de heer Clemens Cornielje bleven niet uit. Een minutenlang applaus was de bevestiging van dit prachtige gebaar. Gebben gaf aan dat het verleden heeft uitgewezen dat grote namen in de loop der jaren in de vergetelheid geraken. Maar door dit besluit zullen velen tot in lengte van jaren weten wie Pouwel Vos is. De burgemeester merkte op dat op dat zelfde moment de naambordjes bij het pad werden aangebracht, hetgeen later die middag door Vos samen met zijn familieleden werd bekeken. Het idee bleek trouwens afkomstig, zo meldde Gebben nog, van Roger Beets van Vos’ eigen organisatie de Politie Sportvereniging ‘Renkum’.

Naast deze blijk van waardering ontving Vos uit handen van KNBLO-NL voorzitter Barbera Schoemaker een speld en certificaat als lid van verdienste van de wandelsportbond. Het bestuur prees Vos voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij de wandelsport in Nederland.

Zijn eigen bestuur prees hem met een certificaat van waardering en een cheque namens alle vrijwilligers en de overhandiging van een speciale groepsprijs met zijn beeltenis. Pouwel Vos bedankte na afloop iedereen voor de mooie woorden, de prachtige cadeaus en de steun in de afgelopen maanden. Hij wenste de nieuwe marsleider Wilma Luckel, het bestuur en de meer dan 300 vrijwilligers, een succesvolle toekomst bij de grootste eendaagse wandeltocht van de wereld, de hij zelf 27 jaar heeft mogen leiden.

De 67e Airborne Wandeltocht trok dit jaar ruim 32.000 wandelaars uit ca. 17 verschillende landen.

Foto: Berry de Reus

Zaterdag 7 september heeft  PSV 'Renkum'  voorzitter Pouwel Vos, voor het laatst als marsleider de 67e Airborne Wandeltocht 2013 geopend. Na 27 jaar volop in touw te zijn geweest in deze functie, droeg hij deze taak over aan zijn opvolger, mevrouw Wilma Luckel.

Wilma Luckel, marsleider Airborne WandeltochtLuckel (57) is inmiddels een kleine 30 jaar actief bij de Airborne Wandeltocht. Zij begon als vrijwilliger met de verkoop van de startkaarten op het sportpark. Zo’n tien jaar geleden nam zij de organisatie van de hogere medailles ter hand, met de registratie van wandelaars die meer dan 35 maal hebben deelgenomen. Met het vertrek van Henk Boers in 2007 trad zij, als een van de eerste niet politiemensen toe tot het bestuur, waar zij tot op heden het secretariaat runt. Sedert 2012 is zij tevens waarnemend voorzitter van de Politie Sportvereniging ‘Renkum’.

Over haar benoeming zegt ze: ‘Een mooie taak die ik krijg maar zeker niet eenvoudig. Het opvolgen van een boegbeeld als Pouwel Vos is natuurlijk niet makkelijk.  Gelukkig loop ik al een aantal jaren mee en daarnaast voel ik me gesteund door mijn medebestuursleden.  Met elkaar gaan we verder op de ingeslagen weg waarbij voor ons altijd voorop zal staan, het in ere houden van de herdenkingen van de ‘Slag om Arnhem’. Wij vinden het ook uitermate belangrijk dat met name de jeugd verneemt wat er zich bijna 70 jaar geleden allemaal heeft afgespeeld in deze omgeving’.

In het dagelijks leven is Luckel verantwoordelijk voor de PR & Communicatie bij Omroep Gelderland in Arnhem. Medio 2014 neemt zij ook de taak van Pouwel Vos, als voorzitter van de PSV ‘Renkum’ over.
 

Heb jij als wandelaar bij de Airborne Wandeltocht wel eens iets leuks, aardigs of ontroerends meegemaakt tijdens de wandeling? Dan is Omroep Gelderland op zoek naar jou.

Omroep Gelderland maakt ook dit jaar weer een reportage over de wandeltocht, met o.a. Irene ten Voorde. In deze reportage willen ze jou ook aan het woord laten, tenminste als jij een leuk verhaal te vertellen hebt, wat met de wandeltocht te maken heeft. Bijvoorbeeld: ontmoette je tijdens het wandelen de liefde van je leven? Of denk je ieder jaar weer terug aan die ene veteraan die bij jullie in huis was of aan de bloemen die jij (vroeger) ieder jaar op de graven legt(legde).

Vertel kort jouw verhaal in een e-mail aan airborne@gld.nl en wie weet zit jij straks in de TV-uitzending over de 67e Airborne Wandeltocht. Deel dit bericht als je denkt dat er onder jouw volgers iemand is, die iets moois zou kunnen vertellen. Alvast bedankt.

De routes van de Airborne Wandeltocht zijn te volgen met GPS. Met dank aan Freek Bongers zijn de coordinaten vastgelegd van alle afstanden. Wandelaars die graag gebruik maken van het Global Positioning System via sateliet, kunnen de bestanden downloaden op hun GPS apparaat.

De bestanden kunnen ook worden ingeladen in verschillende programma's op het internet, o.a. Google Maps en anderen. De routekaarten op de Route-pagina tonen vergelijkbare routes.

Presntatie cheque Oude Kerk OosterbeekDe Airborne Wandeltocht heeft deze week een bedrag van € 5.000,- gedoneerd aan de Stichting Vrienden van de Oude Kerk in Oosterbeek. Deze stichting is in 2011 opgericht met het doel om de bruikbaarheid van de Oude Kerk aan de Benedendorpsweg veilig te stellen. De donatie zal onder meer worden aangewend voor de inrichting van de nieuwbouw van de ondergrondse ruimte en deels  voor de organisatie van cultuurhistorische activiteiten om de rijke geschiedenis van dit monumentale gebouw in de aandacht te houden.

De gift past in het donatiebeleid van de PSV ‘Renkum’, organisator van de grootste eendaagse wandeltocht ter wereld. ”Gelet op de grote historische waarde van de Oude Kerk voor de Arnhemveteranen en nabestaanden van de Airbornesoldaten die vielen tijdens de Slag om Arnhem, draagt deze donatie zeker bij aan het levend houden van de rol die deze kerk in 1944 heeft gespeeld”, aldus PSVR-vicevoorzitter Wilma Luckel bij de overhandiging van de cheque.
Vanaf het begin komen de netto-opbrengsten van de Airborne Wandeltocht ten goede aan de veteranen en nabestaanden om het hen mogelijk te maken de herdenkingen in september bij te wonen. Sinds enkele jaren steunt de organisatie ook lokale en andere Airborne gerelateerde doelen.
 

Volgende airborne

69e editie 2015

Zaterdag 05.09.2015

00 00 00
dag uur min

Bekijk ons fotoalbum

bekijk de Laatste Tweets

De Airborne wandeltocht wordt ondersteund door o.a.:

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage